Sectia management educational

Atributii:

 • in domeniul „Gestionarea procesului de formare initiala a ofiterilor de comanda pentru Fortele Terestre”
  • fundamenteaza stiintific proiectarea procesului de formare;
  • planifica activitati de instruire la nivel institutional;
  • participa, conform responsabilitatilor stabilite de Senatul universitar, la organizarea si desfasurarea concursurilor de admitere si a examenelor de licenta/disertatie;
  • organizeaza evidenta si arhivarea documentelor de organizare a procesului de invatamant;
  • organizeaza evidenta rezultatelor la invatamant ale studentilor;
  • analizeaza si evalueaza stadial parametrii de stare ai sistemului si procesului de invatamant din academie;
  • organizeaza evidenta rapoartelor, completarea si eliberarea actelor de studii, conform prevederilor legale in vigoare;
  • colaboreaza cu Secretariatul Universitatii, Facultatea de Management Militar, Facultatea de Stiinte Militare, Facultatea de Stiinte Economice si Administrative si Centrul Pregatire Militara in vederea elaborarii conceptiei programelor de studii.

 • in domeniul "Asigurarea interfetei relationale cu Consortiul institutiilor de invatamant superior militar, Statul Major al Fortelor Terestre, alte structuri centrale ale Ministerului Apararii Nationale (Statul Major al Apararii, Directia Generala Management Resurse Umane etc.), respectiv structuri cu responsabilitati in domeniu ale altor beneficiari (Ministerul Afacerilor Interne, Administratia Nationala a Penitenciarelor/Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, etc.), Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS)"
  • asigura relationarea cu structurile interne ale academiei;
  • asigura relationarea, la ordin, cu esaloanele superioare, cu MEC, ARACIS si beneficiarii.
  • elaboreaza documentele suport pentru efectuarea practicii universitare(de specialitate/stagiului) in cadrul structurilor organizatoare de practica ale beneficiarilor.

 • in domeniul „Elaborarea, in colaborare cu membrii comunitatii academice din institutie, in proiect, a cadrului normativ intern si monitorizarea reglementarilor nationale din domeniul invatamantului superior si a ordinelor esaloanelor superioare, in vederea adaptarii oportune la specificul institutiei”
  • monitorizeaza contextul normativ national si militar, contextul normativ din domeniul invatamantului superior;
  • elaboreaza, in colaborare cu cadrele didactice din cadrul celor trei facultați, in proiect, acte normative interne.

 • in domeniul „Monitorizarea aplicarii procedurilor de asigurare a calitatii educatiei si coordonarea procedurilor de evaluare a acesteia”
  • planifica si coordoneaza aplicarea procedurilor de evaluare si asigurare a calitatii;
  • elaboreaza anual, in proiect, Raportul de evaluare interna a calitatii educației;
  • formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei.

 • in domeniul "Consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii"
  • orientarea si consilierea elevilor din anii terminali ai colegiilor nationale militare;
  • informarea candidatilor, studentilor si absolventilor referitor la oferta educationala a academiei pe cicluri de studii;
  • consilierea studentilor institutiei cu privire la cunoasterea profilului individual, a aspiratiilor profesionale, intereselor si motivatiei;
  • elaborarea documentelor specifice activitatilor Centrului de consiliere si orientare in cariera (CCOC).

 • in domeniul „Asigurarea secretariatului Consiliului de administratie al academiei”
  • asigura convocarea la sedinte a membrilor consiliului, intocmirea proiectului ordinii de zi, redactarea/tehnoredaetarea procesului-verbal al sedintei si a hotararii consiliului
  • elaboreaza si inainteaza adresa presedintelui Consiliului de administratie catre presedintele Senatului universitar sau alte structuri institutionale in functie de responsabilitatile stabilite;
  • transmite electronic hotararea Consiliului de administratie catre OZU si factorii responsabili;
  • elaboreaza responsabilitatile factorilor de raspundere rezultate in urma hotararii Senatului universitar.

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.