Sectia management educational

Sectia management educational este structura specializata subordonata nemijlocit prorectorului (loctiitor al comandantului pentru invatamant) cu responsabilitati in domeniul coordonarii invatamantului si evidentei centralizate a situatiilor scolare a studentilor si cursantilor, al consilierii si orientarii in cariera a studentilor si absolventilor, respectiv al monitorizarii nivelului de asigurare a calitatii educatiei la nivel institutional prin care comandantul (rectorul) si prorectorul (loctiitor al comandantului pentru invatamant) coordoneaza procesul de formare a ofiterilor pentru structuri din Fortele Terestre.


Organizare

  • Sef Sectie Management educational;
  • Birou planificare si evidenta invatamant;
  • Birou Evaluarea si asigurarea calitatii educatiei;
  • Birou Planificare evidenta formare continua;
  • Compartiment atestare studii;
  • Compartiment consiliere si orientare in cariera.

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.