Leadership in camp tactic

Cursul are ca obiectiv principal dezvoltarea abilitatilor cognitive si interpersonale necesare liderilor militari in conducerea actiunilor militare moderne.

Managementul situatiilor de criza

Cursul are ca obiectiv principal formarea competentelor necesare proiectarii unor proceduri de lucru pentru solutionarea unor situatii de criza in cooperare cu celelalte elemente ale sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Managementul integrat al sprijinului de lupta
Cursul are ca obiectiv principal consolidarea cunostintelor si dezvoltarea competentelor profesionale necesare planificarii, organizarii si desfasurarii sprijinului de lupta al operatiilor militare executate cu structuri militare de nivel brigada.

Managementul protectiei infrastructurilor critice

Misiunea si obiectivele programului sunt corelate cu necesitatile beneficiarilor de formare a resursei umane superior calificate. Astfel, competentele profesionale avute in vedere pentru a fi dezvoltate fac referire, printre altele, la: operarea cu concepte specifice domeniului infrastructurii critice; aplicarea unor metode performante de diminuare a vulnerabilitatilor; aplicarea metodelor de selectare a datelor relevante pentru procesul decizional; elaborarea planului de securitate al operatorului.

Absolventii programului pot ocupa posturi de ofiter de legatura pentru securitatea infrastructurii critice nationale/europene, cod COR 242227. Ofiterul de legatura pentru securitate are atributii in elaborarea, aplicarea, evaluarea si actualizarea permanenta a Planului de securitate al operatorului sau a documentelor echivalente ale acestuia.


Director Scoala de studii postuniversitare a Facultatii de Stiinte Militare:

Mr.conf.univ.dr. Ionut-Alin CIRDEI

Telefon: +40269-432990 - int. 1362
Fax: +40269-215554
Email: cirdei.alin@armyacademy.ro

Secretara Scoala de studii postuniversitare a Facultatii de Stiinte Militare:

Dr. Elisabeta-Emilia Halmaghi

Telefon: +40269-432990 - int. 1362
Fax: +40269-215554
Email: ema.halmaghi@armyacademy.ro

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.