04.03.2022
Managementul rezilientei in societatea contemporana

Departamentul Management din cadrul Facultatii de Management Militar a Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu a organizat si desfasurat vineri, 4 martie, o manifestare stiintifica cu tema "Managementul rezilientei in societatea contemporana".

Cele 14 studii si cercetari elaborate cu ocazia acestei activitati de catre cadre didactice si specialisti din institutie si din alte universitati din tara au fost incluse in volumul "Managementul rezilientei in societatea contemporana", coordonat de conf.univ.dr. Diana Elena Ranf si conf.univ.dr.ing. Olga Maria Cristina Bucovetchi, volum prezentat in acest context.05.03.2021
Sustenabilitatea sistemelor manageriale organizationale pentru cresterea rezilientei societale.

Departamentul Management din Facultatea de Management Militar a organizat si desfasurat in data de 5 martie 2021 o manifestare stiintifica (masa rotunda) cu tema "Sustenabilitatea sistemelor manageriale organizationale pentru cresterea rezilientei societale."

Cele 17 studii si cercetari elaborate cu ocazia acestei activitati de catre cadre didactice si doctoranzi din institutie si din alte universitati din tara au fost incluse in volumul "Managementul sustenabilitatii si sustenabilitatea manageriala intre paradigme clasice si moderne", coordonat de lector univ.dr. Diana Elena RANF, conf.univ.dr.ing. Olga Maria Cristina BUCOVETCHI si conf.univ.dr.ing. Dorel BADEA, volum prezentat in acest context.

Lucrarea a beneficiat de recenziile realizate de prof.univ.dr.ing. Ghita BARSAN (Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu), prof.univ.dr.ing. Lucian Ionel CIOCA (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu), conf.univ.dr. Dumitru IANCU (Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu), conf.univ.dr. Maria CONSTANTINESCU (Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare), conf.univ.dr.ing. Calin OTEL (Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), prefata fiind semnata de prof.univ.dr.ing. Danut-Dumitru DUMITRASCU (secretar general, Societatea Academica de Management din Romania)


CCMCO este o entitate de cercetare stiintifica interdisciplinara, consultanta si expertiza, fara personalitate juridica, care functioneaza sub egida Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu", in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare. Centrul cuprinde in structura sa cadre didactice universitare, cercetatori, doctoranzi si studenti de la programele de studii universitare de masterat si licenta, cu preocupari stiintifice in domeniul stiintelor economice, în general, si a stiintei managementului, în special.

Misiunea CCMCO vizeaza:
(1) cresterea eficientei activitatilor de cercetare stiintifica aplicata la nivel universitar printr-o abordare sistemica a proceselor de elaborare, implementare si evaluare a strategiilor organizationale in contexte sociale actuale;
(2) eficientizarea procesului de dezvoltare a propriei cariere profesionale, de reconversie si reorientare a acesteia precum si (3) dezvoltarea cooperarii internationale in domeniul stiintelor economice, în general, si a stiintei managementului, în special.


Obiectul de activitate a CCMCO consta in:
a) Conceperea si derularea de teme si programe de cercetare inter- si pluridisciplinare in domeniul stiintelor economice, în general si a stiintei managementului, în special;
b) Derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi sau identificate prin activitati proprii in vederea valorificarii ulterioare;
c) Pregatirea conditiilor pentru promovarea si derularea de programe de perfectionare de tip studii postuniversitare de specializare, masterat, doctorat, formare continua;
d) Promovarea si derularea unor cursuri in diferite domenii de specializare de scurta durata la cererea unor beneficiari din tara si UE;
e) Acordarea de asistenta sub aspect tehnic (consultanta si expertiza) si cercetare care se deruleaza in diferite institutii publice, nationale si/sau internationale;
f) Dezvoltarea bazei materiale prin achizitii si autodotare din contracte de cercetare si expertiza; g) Organizarea de manifestari stiintifice interne si internationale;
h) Incheierea de acorduri cu parteneri români sau straini pentru derularea de activitati stiintifice si de dezvoltare, manifestari stiintifice si altele;
i) Participarea la programele de cercetare stiintifica nationale, europene si internationale, prin granturi si proiecte lansate de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din invatamântul Superior (CNCSIS), Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI) etc.

In cadrul CCMCO se mai pot desfasura urmatoarele activitati:
- Conceperea si dezvoltarea de produse de consultanta, expertizare, modelare, simulare in domeniul stiintelor economice, în general si a stiintei managementului, în special cu aplicabilitate in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
- Activitati de consultanta si expertiza in domeniile in care CCMCO are competenta;
- Activitati de elaborare de strategii, metode si proceduri de atragere a fondurilor nationale si europene pentru cercetarea in domeniu.

Proiecte si teme de cercetare:
1. Integrabilitatea unor modele conceptuale pentru diferite procese organizationale specifice asigurarii resurselor organizationale;
2. Determinarea solutiilor optime pentru diferite situatii manageriale concurentiale si analiza comparativa a rezultatelor;
3. Determinarea posibilitatilor optime de alocarea a resurselor necesare asigurarii bunei functionalitati a unor organizatii detinatoare de infrastructuri critice;
4. Modelarea proceselor organizationale din domeniul securitatii si apararii cu tehnici de previziune;
5. Utilitatea datelor statistice pentru analiza unor evenimente cu impact asupra capabilitatii organizatiei militare;
6. Analiza modelelor comportamentale, interdisciplinar, pentru o situatie problematica data;
7. Robustete si flexibilitate in prelucrarea datelor obtinute in urma aplicarii unor chestionare si redactarea raportului de cercetare;
8. Analiza potentialului (nivelului de performanta) unei structuri organizationale din domeniul securitatii si apararii;
9. Conducerea bazata pe inteligenta emotionala in organizatiile militare. Determinari interdisciplinare;
10. Rolul managerilor in motivarea personalului pentru cresterea performantelor organizationale in procesul de munca din organizatia militara si in organizatia de tip lucrativ (privat);
11. Coordonate ale unui cadru conceptual robust necesar managementului schimbarii organizatioale in conditiile manifestarii unor presiuni tehnice si tehnologice de tip 4.0;
12. Studiu privind potentialul de clusterizare in intitutiile din domenul apararii;
13. Studiu privind managementului riscurilor in realizarea si dezvolatrea capabilitatilor organizationale;
14. Rationalizarea achizitiei de cunoastere in domeniul securitatii infrastructurilor critice prin operationalizarea de sisteme tehnice moderne de monitorizarea si inspectie;
15. Evolutia managementului militar romanesc: trecut, actualitate si perspective;
16. Posibilitati de dezvoltare a unui scenariu integrator pentru evaluarea capabilitatii unei organizatii detinatoare de infrastructuri critice.

Consiliul stiintific al CCMCO
• Col.conf.univ.dr. Dumitru IANCU - director
• Lt.col.prof.univ.dr.ing. Dorel BADEA - membru
• Conf.univ.dr. Diana RANF - membru
• Lect.univ.dr. Gabriel MANESCU - secretar stiintific

• Management
Coordonatori:
Col.conf.univ.dr. Iancu Dumitru
Lect.univ.dr. Stan Sebastian

• Managementul resurselor de aparare
Coordonatori:
Lt.col.prof.univ.dr. Dorel BADEA
Conf.univ.dr. Diana RANF

• Educatie civica
Coordonator:
Lect.univ.dr. Manescu Gabriel


© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.