Centrul de Pregatire Militara

Centrul de Pregatire Militara reprezinta entitatea structurala, subordonata prorectorului (loctiitorului pentru formare continua si relatia cu studentii), care gestioneaza derularea procesului de pregatire militara, cu misiunea de formare profesionala initiala a studentilor militari, pe parcursul studiilor de licenta, prin cele doua componente fundamentale ale pregatirii militare: instructie de baza si colectiva, pentru formarea si perfectionarea deprinderilor de militar, complementara si pentru mentinere si dezvoltare aptitudinala si instructie de specialitate (baze tehnice si baze tactice ale armatei).


Sef centru:   -


  • Calendarul desfasurarii alegerilor reprezentantului instructorilor militari in Senatul universitar
  • © 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.