Confirmarea ocuparii locului se face prin depunerea la sediul institutiei a diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente si Atestatului de recunoastere a studiilor/adeverintei pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in anul 2022 si a foii matricole in original, pana la data de 18.08.2022, ora 14.00, conform anexei nr. 6 din Regulamentul organizarii si desfasurarii admiterii in Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu pentru anul universitar 2022-2023

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.