Birou Programe si relatii internationale (Erasmus+) functioneaza in cadrul Academiei Fortelor Terestre Nicolae Balcescu (AFT), fiind structura cu atributii in gestionarea, la nivel institutional, a evenimentelor legate de relatiile internationale si a programului Erasmus+.

    Birou Programe si relatii internationale (Erasmus+) isi desfasoara activitatea in conformitate cu:

  • Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instruire a actiunii Erasmus+, Programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport si de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE si nr. 1298/2008/CE;
  • Ordin privind functionarea Birourilor Erasmus+ in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate si stabilirea atributiilor acestora;
  • Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 10951/2013;
  • Ordinul privind functionarea Birourilor Erasmus+ in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate si stabilirea atributiilor acestora;
  • Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
  • Carta universitara a Academiei Fortelor Terestre Nicolae Balcescu;
  • Decizia Senatului universitar al Academiei Fortelor Terestre Nicolae Balcescu nr. 309/19.11.2014 de constituire a Biroului Erasmus+.
Componenta Birou Programe si relatii internationale (Erasmus+):
Şef Birou Programe şi relaţii internaţionale (Erasmus+) – Maior BARBU RAZVAN
Coordonatorul Programului Erasmus+ - RAMONA HERMAN
Administrator plt.adj.pr. MATEESCU ADRIAN
Referent institutional - ACS dr. MARIUS RIZESCU
Responsabil financiar - Lt.col. DANIEL CATAUTA

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.