Anunt privind concursul de admitere in Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu"  IN ATENTIA CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE
- SESIUNEA IULIE 2019 -


Pe timpul prezentei in Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, candidatilor le este INTERZIS ACCESUL cu echipamente cu posibilitati tehnice de fotografiere/filmare, stocare, inregistrare audio-video, copiere, localizare geografica sau comunicare la distanta (telefon mobil, smartphone, tableta, laptop, iPod, smartwatch, navigator, pager, stick USB, camera video, aparat de fotografiat, ochelari Virtual Reality, bratara Fitbit etc.)

In conformitate cu "Metodologia desfasurarii si organizarii admiterii in Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", pentru anul universitar 2019-2020":


Depunerea dosarelor candidatilor la sediul academiei (numai pentru candidatii care au optat sa sustina admiterea la o alta institutie militara de invatamant anterior admiterii la academie) se face astfel:

 • 17 - 18.07.2019, orele 08.00 - 15.00
 • 19.07.2019, orele 08.00 - 18.00
 • .

Prezentarea candidatilor la sediul academiei se face in data de 19.07.2019, pana la ora 18.00.


Art. 5.

(3) Candidatii au obligatia ca, la prezentarea la sediul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" in vederea sustinerii concursului de admitere, sa completeze dosarul cu urmatoarele documente:

 • diploma de bacalaureat si foaia matricola aferenta studiilor liceale, in original,
  sau
 • diploma echivalenta si Atestatul de recunoastere a studiilor, eliberat de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si foaia matricola aferenta studiilor liceale, in original (pentru absolventii studiilor liceale in state membre ale Uniunii Europene sau in state apartinand Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana),
  sau
 • adeverinta care atesta promovarea examenului de bacalaureat, eliberata de catre institutia de invatamant preuniversitar absolvita si in care se mentioneaza autenticitatea datelor inscrise si termenul de valabilitate (pentru absolventii promotia 2019) si foaia matricola aferenta studiilor liceale, in original,
  sau
 • copii ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente si Atestatului de recunoastere a studiilor/ adeverintei si a foii matricole aferenta studiilor liceale, care vor fi certificate, pentru conformitate, pe fiecare pagina, dupa confruntarea cu documentele originale, de catre persoana/persoanele care are/au atributii desemnate in acest sens in cadrul secretariatului comisiei de admitere;
  sau
 • copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente si Atestatului de recunoastere a studiilor /adeverintei si a foii matricole aferenta studiilor liceale,

 • trei fotografii ¾.

Cifra scolarizare

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.